Giỏ hàng
Số lượng 0 sản phẩm

Máy tính đồng bộ

Tin tức

Mô tả công việc: - Tổ chức vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, giải quyết các vướng mắc kỹ thuật và chuyển giao sản phẩm tại nhà khách hàng - Tham gia nghiên cứu đề xuất các sáng kiến về mặt kỹ thuật nhằm đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiện có - Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, tư vấn cách sử dụng cho khách hàng. Bảo trì (phần cứng, phần mềm) Game NET - Thi, triển khai công hệ thống mạng, máy chủ - Các công việc khác do TBP phân công. Có thể làm ca đêm theo y/c công việc