Giỏ hàng
Số lượng 0 sản phẩm

Rack 2U

113,652,000 đ

Dell PE R740 (8x3.5", RACK 2U)/ 2xSilver 4110/2x16GB/600GB 10K SAS 2.5" Hotplug HDD, 3.5" HYB CARR/ DVDRW/ iDRAC9 Ent/ H730 2GB RAID/ BC5720 QP 1GbE/ Sliding Rails ARM/ Bezel/ 2x750W/ 3Yr Pro

Thêm vào giỏ hàng
132,187,000 đ

Dell PE R740 (8x3.5", RACK 2U)/ 2xSilver 4114/2x16GB/4TB 7.2K NLSAS 3.5" Hotplug HDD/ DVDRW/ iDRAC9 Ent/ H730 2GB RAID/ BC5720 QP 1GbE/ Sliding Rails ARM/ Bezel/ 2x750W/ 3Yr Pro

Thêm vào giỏ hàng