Điều hành và phát triển doanh nghiệp trên các thiết bị hiện đại với Windows 11 Pro và Microsoft 365

Bây giờ là lúc cân nhắc các công cụ năng suất phù hợp nhất với lần làm mới PC tiếp theo, đó là mua một lần (Office Home & Business 2021) hay Microsoft 365 dựa trên đăng ký dành cho doanh nghiệp.

Những lợi ích kèm theo
Microsoft 365 Business Standard giúp điều hành và phát triển doanh nghiệp bằng các ứng dụng và dịch vụ năng suất mạnh mẽ. Phiên bản cao cấp của Microsoft Teams có trong Microsoft 365 Business Standard bao gồm các bản ghi cuộc họp, cuộc gọi điện thoại, hội thảo âm thanh, dung lượng lưu trữ tệp 1TB/người dùng, v.v. Sử dụng một giấy phép để sử dụng các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên năm thiết bị; di động, máy tính bảng, PC cho mỗi người dùng. Có sẵn trên Mac, iOS và Android với sự trợ giúp bất cứ lúc nào với hỗ trợ qua điện thoại và web 24/24 từ Microsoft.
Office được hiện đại hóa. Office Home & Business 2021 giúp quản lý doanh nghiệp bằng các công cụ năng suất quen thuộc. Nó bao gồm các phiên bản classic của Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho Windows 11 Pro. Giao dịch mua một lần được cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac để sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc. Phiên bản miễn phí của Microsoft Teams có các tính năng như ứng dụng tìm kiếm và trò chuyện miễn phí, lên lịch cuộc họp, bộ nhớ tệp 2GB/người dùng và quyền truy cập của khách
Tạo ra ảnh hưởng thông qua việc tái chế
Microsoft tận tâm bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, khách hàng và công chúng thông qua các chính sách và biện pháp thực hành về môi trường của Microsoft. Microsoft tôn trọng cam kết của mình đối với sự bền vững về môi trường bằng cách hợp tác với các nhóm ngành và tổ chức phi chính phủ để thiết lập các biện pháp thực hành có trách nhiệm trong việc xây dựng các sản phẩm bền vững. Năm 2018, 3,8 triệu khối lượng rác thải điện tử đã được Microsoft tái chế và chuyển hướng từ các bãi chôn lấp. Microsoft liên tục nỗ lực cải thiện hiệu suất cũng như gắn kết với các bên liên quan về các mục tiêu và chỉ tiêu của Microsoft. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn quan tâm đến việc đóng góp cho các sáng kiến bền vững của Microsoft bằng cách tái chế phần cứng cũ, vui lòng truy cập trang web Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng để biết thêm thông tin. Để đọc thêm về cam kết tái chế của Microsoft, 
Hãy truy cập trang
Website của Microsoft

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Tên công ty / đại lý

Chức danh