Giỏ hàng
Số lượng 0 sản phẩm

Linh kiện máy tính

Tin tức

Ngày nay, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực đang đối mặt với sự tăng trưởng không ngừng của dữ liệu và từ đó dẫn đến việc phải bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ và duy trì sự tồn tại của dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Những dữ liệu này có thể là thông tin liên quan đến tài chính, lịch sử giao dịch, thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng…

Office 365 Home

04/10/2018 - 918 lượt xem

Office 365 Personal

04/10/2018 - 606 lượt xem

Office 2019 Home & Business

04/10/2018 - 528 lượt xem

Office 2019 Home & Student

04/10/2018 - 679 lượt xem