danh mục sản phẩm

HP ĐƯỢC EPEAT® CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM VÀNG 2019

2456 lượt xem

HP đã đăng ký hàng loạt sản phẩm từ laptop, máy tính để bàn, Máy trạm, ... để được tổ chức EPEAT® 2019 kiểm tra và công nhận là sản phẩm vàng, sản phẩm bạc năm 2019

Được thúc đẩy bởi chương trình HP - Thiết kế bền vững và theo đuổi mục tiêu được chứng nhận EPEAT 2019 Gold, các kỹ sư của HP đã thiết kế một số cải tiến cho HP EliteBook x360 1030 G3, Máy tính bảng HP Elite x2 1013 G3 và Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G4. Những cải tiến này bao gồm sử dụng nguồn cung cấp năng lượng bên ngoài hiệu quả cao và thay thế một số hóa chất bằng các lựa chọn an toàn hơn.

HP cũng giảm thiểu một số ảnh hưởng đến môi trường từ các hoạt động chính HP và các nhà cung ứng, từ đó các hành đáp ứng các tiêu chí tùy chọn khác của EPEAT.

EPEAT là tổ chức tự nguyện vì sinh thái hoạt động để giúp đỡ cộng đồng và các tổ chức tư nhân đánh giá, so sánh và lựa chọn các sản phẩm điện toán dựa trên các thuộc tính môi trường.

Xem danh sách đầy đủ các sản phẩm HP được đăng ký theo tiêu chí sinh thái EPEAT 2019 tại https://epeat.sourcemap.com/

kết nối với chúng tôi