danh mục sản phẩm

CÁCH DOANH NGHIỆP THÔNG MINH TẠO LẬP KINH DOANH BỀN VỮNG

1265 lượt xem
Trong một cuộc khảo sát gần đây, 83% số người được hỏi cho biết việc thực hiện các chương trình cải thiện môi trường là rất quan trọng với các công ty và 75% cho biết họ đã thay đổi thói quen mua hàng để giảm tác động của chính họ đến môi trường.
Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô cần thấy rõ rằng các vấn đề về tính bền vững đang ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với người tiêu dùng.
Theo Carolina Miranda, chủ sở hữu của Cultivating Capital, một công ty tư vấn bền vững cho doanh nghiệp nhỏ ở khu vực vịnh San Francisco, việc chọn các đối tác có tư duy bền vững để hợp tác là vô cùng quan trọng.
???? Để tìm hiểu thêm về các bước mà các doanh nghiệp nhỏ có thể thực hiện trong hành trình bền vững của mình, hãy xem bài viết HP Garage:
kết nối với chúng tôi