danh mục sản phẩm

HP LỌT TOP 100 - TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU BỀN VỮNG NHẤT

949 lượt xem

HP một lần nữa lọt 100 Tập đoàn toàn cầu bền vững nhất, vinh dự nằm ở vị trí thứ 39, từ vị trí thứ 77 vào năm 2018.

Chỉ số toàn cầu này của Corporate Knight công nhận các công ty hàng đầu về tính bền vững. Các công ty lọt vào danh sách được ghi điểm dựa trên 21 chỉ số hiệu suất bao gồm quản lý tài nguyên, quản lý nhân viên, quản lý tài chính, doanh thu sạch và hiệu suất của nhà cung cấp.

Corporate Knight là một công ty xuất bản và nghiên cứu có trụ sở tại Toronto, Canada. Corporate Knight xuất bản tạp chí lưu hành lớn nhất thế giới tập trung vào sự bền vững và kinh doanh có trách nhiệm; bộ phận nghiên cứu của công ty này phát triển xếp hạng doanh nghiệp, xếp hạng sản phẩm và công cụ đầu tư.

kết nối với chúng tôi