danh mục sản phẩm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY SIÊU VIỆT

1352 lượt xem

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác của Công ty

 

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Siêu Việt xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 như sau:

 

Tên văn phòng giao dịch: Công ty Cổ Phần Giải Pháp Siêu Việt

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Số 28 C2 Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019, công ty chúng tôi đã chuyển văn phòng về địa chỉ mới. Các giao dịch kinh doanh, lịch hẹn văn phòng, thư tín, hàng gửi bảo hành.... vui lòng liên hệ tại địa chỉ văn phòng mới.

Thông báo này, được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các đối tác và khách hàng của chúng tôi. Mọi hoạt động khác của chúng tôi không có sự thay đổi.

 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã đồng hành cùng Công ty Cổ Phần Giải Pháp Siêu Việt trong thời gian qua. Và chúng tôi hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tốt hơn trong thời gian tới.

 

Trân trọng kính báo!

 

Nơi nhận:

-         Các Khách hàng và đối tác

-         Các phòng ban

-         Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thành Nam

kết nối với chúng tôi